Allmänna villkor


1. TILLÄMPLIGHET

Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Elin Karlsson tillhandahåller sina kunder. Vid köp av tjänst av Elin Karlsson ingår Kunden avtal med Elin Karlsson och nedan följande villkor tillämpas. Kunden måste vara 18 år eller ha målsmans godkännande. Genom att köpa en tjänst av Elin Karlsson godkänner och accepterar Kunden dessa villkor samt godkänner Elin Karlssons integritetspolicy. 

De allmänna villkoren kan komma att ändras från en tid till en annan. Den senaste versionen finns alltid på www.elinkarlsson.se. Förändringar gäller endast för avtal som ingåtts eller tjänster som tillhandahållits efter att de uppdaterade villkoren har gjorts tillgängliga på ovanstående hemsida

 

2. PERSONUPPGIFTER/INTEGRITETSPOLICY

Personuppgiftsansvarig är Elin Karlsson. Personuppgifter registreras i samband med administration och utförande av tjänster enligt avtalet och behandlas av Elin Karlsson för hantering och fullgörelse av ingångna avtal. Information om hur Elin Karlsson behandlar Kundens personuppgifter finns i form av integritetspolicy på elinkarlsson.se/integritetspolicy.

3. MARKNADSFÖRING

Kunden godkänner att Elin Karlsson använder information om Kunden och dennes utveckling under kostrådgivningens gång i marknadsföringssyfte. Informationen marknadsförs anonymt och ska inte gå att härleda till berörd Kund.


4. KOSTRÅDGIVNING

4.1 Av- och ombokning:

Avbokning eller ombokning av besök för kostrådgivning med Elin Karlsson sker senast ett dygn (24 timmar) innan inbokat möte via mail eller telefon, annars debiteras Kunden hela summan för besöket inklusive moms. Kunden faktureras för hela summan inklusive moms vid uteblivet besök. 

 

4.2 Betalning:

Betalning sker via Swish i samband med möte med Elin Karlsson eller via faktura med 10 dagars förfallodatum som skickas till Kundens mailadress eller som e-faktura via Kivra till Kunden. Försenad inbetalning ger en omedelbar påminnelseavgift med 60 kr samt lagstadgad dröjsmålsränta. Vid fortsatt utebliven faktura går ärendet vidare till Inkasso/Kronofogden. 

 

4.3 Ansvar och medicinsk rådgivning:

Kunden ansvarar för att uppdatera Elin Karlsson med aktuella kontaktuppgifter (mailadress och telefonnummer). Den information som lämnas på elinkarlsson.se eller via kontakt med Elin Karlsson är inte avsedd att ersätta medicinsk eller liknande rådgivning vilken lämnas via vården. Om Kunden önskar eller känner behov av medicinsk rådgivning ombeds Kunden kontakta vården. De tjänster som Elin Karlsson erbjuder nyttjas efter Kundens egna medicinska förutsättningar. Elin Karlsson är inte ansvarig för eventuell skada som konsekvens efter kostrådgivning, det är Kundens ansvar.

 

5. FÖRELÄSNING

5.1 Pris och innehåll:

Elin Karlsson och Kunden kommer tillsammans överens om pris och innehåll för den aktuella föreläsningen. Moms tillkommer i de fall där det är applicerbart.

 

5.2 Betalning:

Betalning sker via faktura med 14 dagars förfallodatum som skickas till Kundens angivna fakturaadress, mailadress eller som e-faktura. Försenad inbetalning ger en omedelbar påminnelseavgift med 60 kr samt lagstadgad dröjsmålsränta. Vid fortsatt utebliven faktura går ärendet vidare till Inkasso/Kronofogden.

 

5.3 Av- och ombokning

Om Kunden önskar av- eller omboka överrenskommens föreläsning ska detta ske senast 7 dagar före utsatt datum, annars debiteras Kunden hela summan för föreläsningen inklusive en eventuell moms.